...
Anh Lê Xuân Hòa

Hà Nội

...
Chị Bùi Thị Mai Oanh

Thái Bình

...
Chị Lê Thị Hương

Thanh Hóa

...
Chị Mai Thị Hương

Thái Nguyên

...
Anh Lê Xuân Hòa

Hà Nội

...
Chị Bùi Thị Mai Oanh

Thái Bình

...
Chị Lê Thị Hương

Thanh Hóa

...
Chị Mai Thị Hương

Thái Nguyên

...
Chị Nguyễn Thúy Quỳnh

Yên Bái

...
Anh Nguyễn Đăng Cường

Thanh Hóa

...
Chị Nguyễn T.Phương Thảo

Hà Nam

...
Chị Nguyễn Thu Hà

Tuyên Quang

...
Chị Hồ Thị Quỳnh Nguyệt

Quảng Nam

...
Chị Nguyễn Thị Kiều Vân

Phú Thọ

...
Anh Lê Đức Anh

Huế

...
Chị Phạm Thị Thu Sương

Quảng Nam

...
Anh Nguyễn Đức Hà

Thái Bình

...
Chị Vũ Thị Oanh

Hải Dương

...
Chị Đỗ Thị Phượng

Thái Bình

...
Chị Trần Thị Phượng

Hà Nội

...
Chị Lê Thị Minh Thu

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thu Hà

Tuyên Quang

...
Chị Nguyễn Thị Kiều Vân

Phú Thọ

...
Anh Nguyễn Đức Hà

Thái Bình

...
Chị Đỗ Thị Phượng

Thái Bình

...
Chị Trần Thị Phượng

Hà Nội

...
Chị Lê Thị Minh Thu

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thúy Quỳnh

Yên Bái

...
Chị Nguyễn Thị Sáu

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thị Thu Trà

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thị Vân Anh

Hà Nội

...
Anh Phan Anh Văn

Hà Nội

...
Chị Ngô Thị Oanh

Vĩnh Phúc

...
Chị Phạm Thị Hồng Nhung

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thị Diệu Linh

Bắc Ninh

...
Chị Nguyễn Thị Ái Vân

Sơn La

...
Anh Nguyễn Hữu Từ Lực

Quảng Ngãi

...
Chị Nguyễn Thị Nguyệt

Quảng Ninh

...
Chị Nguyễn Diệu Quỳnh

Lạng Sơn

...
Anh Nguyễn Văn Thắng

Hải Dương

...
Chị Nguyễn Thị Kỳ Anh

Đà Nẵng

...
Chị Ngô Thị Oanh

Vĩnh Phúc

...
Chị Nguyễn Thị Thắm

Vĩnh Phúc

...
Anh Phạm Thành Chính

Hà Tĩnh

...
Anh Trương Phan Trung Hiếu

Quảng Ngãi

...
Anh Võ Như Doản

Quảng Bình

...
Chị Nguyễn Thúy Quỳnh

Yên Bái

...
Anh Nguyễn Đăng Cường

Thanh Hóa

...
Chị Nguyễn T.Phương Thảo

Hà Nam

...
Chị Nguyễn Thu Hà

Tuyên Quang

...
Chị Hồ Thị Quỳnh Nguyệt

Quảng Nam

...
Chị Nguyễn Thị Kiều Vân

Phú Thọ

...
Anh Lê Đức Anh

Huế

...
Chị Phạm Thị Thu Sương

Quảng Nam

...
Anh Nguyễn Đức Hà

Thái Bình

...
Chị Vũ Thị Oanh

Hải Dương

...
Chị Đỗ Thị Phượng

Thái Bình

...
Chị Trần Thị Phượng

Hà Nội

...
Chị Lê Thị Minh Thu

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thu Hà

Tuyên Quang

...
Chị Nguyễn Thị Kiều Vân

Phú Thọ

...
Anh Nguyễn Đức Hà

Thái Bình

...
Chị Đỗ Thị Phượng

Thái Bình

...
Chị Trần Thị Phượng

Hà Nội

...
Chị Lê Thị Minh Thu

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thúy Quỳnh

Yên Bái

...
Chị Nguyễn Thị Sáu

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thị Thu Trà

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thị Vân Anh

Hà Nội

...
Anh Phan Anh Văn

Hà Nội

...
Chị Ngô Thị Oanh

Vĩnh Phúc

...
Chị Phạm Thị Hồng Nhung

Hà Nội

...
Chị Nguyễn Thị Diệu Linh

Bắc Ninh

...
Chị Nguyễn Thị Ái Vân

Sơn La

...
Anh Nguyễn Hữu Từ Lực

Quảng Ngãi

...
Chị Nguyễn Thị Nguyệt

Quảng Ninh

...
Chị Nguyễn Diệu Quỳnh

Lạng Sơn

...
Anh Nguyễn Văn Thắng

Hải Dương

...
Chị Nguyễn Thị Kỳ Anh

Đà Nẵng

...
Chị Ngô Thị Oanh

Vĩnh Phúc

...
Chị Nguyễn Thị Thắm

Vĩnh Phúc

...
Anh Phạm Thành Chính

Hà Tĩnh

...
Anh Trương Phan Trung Hiếu

Quảng Ngãi

...
Anh Võ Như Doản

Quảng Bình

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi mua 01 túi/hộp sản phẩm khuyến mại bất kỳ, khách hàng sẽ nhận được 01 thẻ cào được đặt bên trong túi/hộp sản phẩm khuyến mại
Lưu ý: 30.005 thẻ cào xác định trúng thưởng trong tổng số 7.530.000 thẻ cào có in chữ cái ngẫu nhiên được phát hành và đính kèm hàng hóa trong thời gian khuyến mại sẽ được Công ty tráo ngẫu nhiên tất cả các giải, sau đó phân chia số lượng thẻ cào đến các 63 tỉnh thành diễn ra chương trình khuyến mại.
TVC chương trình khuyến mại “Cào thẻ Belgi – Trúng quà như ý”
...
BÁNH TRỨNG SỮA 250G
...
BÁNH BƠ SỮA 216G
...
BÁNH TRỨNG SỮA 333G

Phiên bản giới hạn

...
BÁNH BƠ SỮA 324G

Phiên bản giới hạn

...
BÁNH TRỨNG SỮA 278G
...
BÁNH TRỨNG SỮA 333G
...
BÁNH TRỨNG SỮA 418G

Hộp đỏ

...
BÁNH TRỨNG SỮA 418G

Hộp vàng

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 230G

VỊ NGUYÊN BẢN

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 230G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 276G

Vị nguyên bản

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 276G

Phiên bản giới hạn

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 276G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 322G

VỊ NGUYÊN BẢN

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 322G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 138G

VỊ NGUYÊN BẢN

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 138G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỢI GÀ 156G
...
BÁNH TRỨNG SỮA 250G
...
BÁNH BƠ SỮA 216G
...
BÁNH TRỨNG SỮA 333G

Phiên bản giới hạn

...
BÁNH BƠ SỮA 324G

Phiên bản giới hạn

...
BÁNH TRỨNG SỮA 278G
...
BÁNH TRỨNG SỮA 333G
...
BÁNH TRỨNG SỮA 418G

Hộp đỏ

...
BÁNH TRỨNG SỮA 418G

Hộp vàng

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 230G

VỊ NGUYÊN BẢN

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 230G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 276G

Vị nguyên bản

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 276G

Phiên bản giới hạn

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 276G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 322G

VỊ NGUYÊN BẢN

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 322G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 138G

VỊ NGUYÊN BẢN

...
BÁNH TRỨNG SỮA MỀM 138G

Vị cốm dừa

...
BÁNH TRỨNG SỢI GÀ 156G
Trên cùng 1 thẻ cào, khách hàng tham gia 2 cơ hội trúng giải:
GIẢI CÀO TRÚNG NGAY
Cào lớp phủ bạc tại “Nơi cào trúng thưởng” nhận ngay
05
Xe máy SH 125i

20.000

Túi bánh Belgi ngẫu nhiên

10.000

Thẻ điện thoại
GIẢI SƯU TẬP CHỮ CÁI
Cào lớp phủ bạc tại “Nơi cào sưu tập”
để sưu tập bộ chữ cái B-E-L-G-I nhận ngay:
100
Giải vàng
SJC 9999
(mỗi giải 0,5 chỉ)
GIẢI CÀO TRÚNG NGAY
Cào lớp phủ bạc tại “Nơi cào trúng thưởng” nhận ngay
05
Xe máy SH 125i

20.000

Túi bánh Belgi ngẫu nhiên

10.000

Thẻ điện thoại
GIẢI SƯU TẬP CHỮ CÁI
Cào lớp phủ bạc tại “Nơi cào sưu tập”
để sưu tập bộ chữ cái B-E-L-G-I nhận ngay:
100
Giải vàng SJC 9999
(mỗi giải 0,5 chỉ)

Cập nhật thông tin số lượng giải thưởng còn lại

VẪN CÒN:

1. Đối với khách hàng trúng giải "Cào trúng ngay", nhắn tin theo cú pháp để xác định mã trúng thưởng:

BELGI < dấu cách> < Mã trúng thưởng> gửi 6020 (1.000 đồng/tin nhắn)

Mã trúng thưởng là 10 ký tự số in cùng tên giải thưởng bên dưới lớp phủ bạc.

Thời gian gửi tin nhắn hợp lệ được tính từ 00:00:00 ngày 01/10/2023 đến hết 23:59:59 ngày 05/03/2024. Sau khoảng thời gian này, công ty sẽ không ghi nhận thêm khách hàng thông báo trúng giải.

- Giải thẻ điện thoại: tiền sẽ được nạp trực tiếp vào thuê bao gửi tin nhắn trong vòng tối đa 2 giờ kể từ thời điểm gửi tin nhắn hợp lệ. Mỗi mã trúng thưởng chỉ có hiệu lực cho 1 tin nhắn hợp lệ gửi thành công đầu tiên.

- Giải túi bánh Belgi: khách hàng mang thẻ cào có nội dung trúng thưởng đến điểm bán nơi đã mua sản phẩm khuyến mại trước 23:59:59 ngày 05/03/2024. Nhân viên tại các đại lý, cửa hàng tạp hóa sẽ đối chứng với tin nhắn xác nhận trúng giải từ tổng đài 6020, thu lại phần thẻ cào có nội dung trúng thưởng hợp lệ và trực tiếp đổi quà cho khách hàng.

- Giải xe máy SH 125i: sau khi khách hàng gửi tin nhắn xác nhận mã trúng thưởng tới tổng đài 6020 thành công, công ty sẽ sử dụng số hotline chương trình 098 949 55 66 để liên hệ theo số điện thoại khách hàng trong vòng tối đa 3 ngày làm việc để hướng dẫn và xác nhận thời gian, địa điểm trao thưởng với khách hàng

2. Đối với khách hàng trúng giải "Sưu tập chữ cái"

Sau khi sưu tập đủ bộ thẻ cào 5 chữ cái B, E, L, G, I, khách hàng liên hệ hotline chương trình 098 949 55 66 trước 23:59:59 ngày 05/03/2024 để được hướng dẫn và xác nhận thời gian, địa điểm trao thưởng.

MUA NGAY TẠI CÁC SIÊU THỊ,
CỬA HÀNG, TẠP HOÁ
TRÊN TOÀN QUỐC
MUA HÀNG TRỰC TUYẾN